İNGİLİZCE-TÜRKÇE & TÜRKÇE-İNGİLİZCE AKADEMİK ÇEVİRİ
Türkçe’den İngilizce’ye veya İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yapılırken dikkat edilmesi gereken en büyük husus, bu çevirinin ilgili alandaki literatüre hâkim ve iyi derecede İngilizce becerileri olan kişilerce yapılmasıdır. Özellikle akademik çevirilerin, daha önce ilgili alanda veya yakın alanda çalışmalar yapmış ya da ilgili literatüre hâkim olan kişiler tarafından yapılması oldukça önemlidir. Nitekim, İngilizce’de tıpkı Türkçe’de olduğu gibi birçok eşanlamlı kelime mevcuttur ve bir cümle kurarken (çevirirken) bu eşanlamlı kelimelerin hangisinin seçileceği, o cümlenin okuyucu tarafından anlaşılmasındaki en büyük etkendir. Eğer bu çeviri yapıldıktan sonra bir dergiye başvuru yapılacaksa, başvuru ilgili alanda çalışmaları olan ve literatüre hâkim kişilerce değerlendirileceğinden, yapılan çevirideki terimlerin yanlış kullanılması, makalenin diliyle ilgili bir eleştiri alınmasına hatta hiç hakemlere gönderilmeden reddedilmesine dahi neden olabilir. Bu sebeple, örneğin İktisat alanındaki bir yazının iktisat alanındaki literatüre hâkim kişilerce yapılması büyük önem arz etmektedir.


WERI Danışmanlık, İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye akademik çeviri hizmetini

  • İktisat,               
  • İşletme,             
  • Finans,              
  • Sosyoloji,           
  • Edebiyat,           
  • Uzaktan Eğitim,
  • İstatistik ve         
  • Ekonometri         

alanlarında literatüre hâkim akademisyenler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Alanında uzman kişilerce yapılan çeviriler gerçekleştirildikten sonra en az bir defa İngilizce dilinde uzman kişilerce gramer ve cümle yapıları bakımından kontrol edilip düzeltildikten sonra teslim edilmektedir.


WERI Danışmanlık olarak çeviri hizmeti için standart bir süre öne sürmekten kaçınmaktayız. Çünkü, çeviri için öngörülen maksimum süre, dokümanı çevirecek olan alanında uzman kişilerce belirlenmektedir.


Çeviri taleplerinizi wericonsulting@gmail.com “ÇEVİRİ TALEBİ” başlığıyla bildirebilirsiniz.


Çeviri ekibine dahil olmak için başvurularınızı ise aynı adrese “ÇEVİRİ EKİBİ BAŞVURUSU” başlığıyla yapabilirsiniz.