ANKET TASARIMI VE UYGULAMA
Anket tasarımının ve uygulamasının önemi hakkında bir kısa yazı.

Kendi araştırmasını yürütmek, kendi verilerini toplamak ve analiz etmek hemen her araştırmacının en büyük hedeflerinden biridir. Nitekim anket aracılığıyla diğer kaynaklardan erişilemeyen bilgilere erişilir. Aynı zamanda, ikincil verilerden elde edilen sonuçların doğrulanması amacı da araştırmacıları anket yapmaya yönlendiren sebepler arasındadır. Bununla birlikte birçok kamu kurumu, özel şirket ve organizasyon her yıl kendi araştırmalarını yapmakta ve daha sonra bu anketleri analiz ederek strateji ve politika üretmektedir. Anketlerde toplanan veriler kesit veriler (cross-section) veya boylamsal veriler (longitudinal) olabilmektedir. Anket aracılığı ile elde edilen bu veriler mikro analiz yöntemlerine tabidir.


Anket uygulamaları yüz yüze, telefon aracılığıyla, e-mail aracılığıyla veya bir web sitesi üzerinden gerçekleştirileceği gibi bütün bu yöntemlerin bir kombinasyonu olarak de gerçekleştirilebilmektedir. Her bir veri toplama yönteminin güçlü ve güçsüz yanları, birbirlerine üstün geldikleri noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmalı ve anket uygulamasının türüne karar verilmelidir.


Anket tasarımı, aceleye getirilmemesi ve titiz davranılması gereken detaylı bir iştir ancak buna rağmen çoğu zaman aceleye getirilir ya da fazla önemsenmez. Bunun bir sonucu olarak probleme dayalı olmayan, amacından sapan, gereğinden fazla detaycı veya gerekli detayları gözden kaçıran anketler ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise araştırmacıları veri analizi ve yorumlanması sırasında oldukça zora sokmaktadır. Bir anket tasarlanırken kullanılacak olan bağımlı ve bağımsız değişkenler literatür taranarak ankete dahil edilmelidir. Bununla birlikte doğru örneklem belirlenmeli anket uygulaması bir iş planına dahil olarak gerçekleştirilmelidir.


Bütün bunlarla birlikte, anket tasarımında anketlerde sorulması ve sorulmaması gereken sorular, gönüllülük esası ve etik beyanat göz önünde bulundurulmalıdır.


WERI Danışmanlık olarak, bu alanda 10 yılı aşkın tecrübe sahibi bir anket tasarımı ekibimizle anketler tasarlamakta ve uygulamaktayız. Anket tasarımı ve uygulamasına ait süreler, tasarım ve saha ekiplerinin elindeki iş yüküne, anketin türüne ve uzunluğuna göre değişebileceğinden, WERI Danışmanlık olarak bu hizmet için standart bir hizmet süresi vermekten kaçınmaktayız.


Anket tasarımı ve uygulama ile ilgili taleplerinizi wericonsulting@gmail.com adresine “ANKET TASARIMI” ve/veya “ANKET UYGULAMASI” başlığıyla bildirebilirsiniz.


Anket tasarımı ve uygulaması ekibine dahil olmak için başvurularınızı ise aynı adrese “ANKET EKİBİ BAŞVURUSU” başlığıyla yapabilirsiniz.