EKONOMETRİK MODELLEME VE ANALİZ
Her geçen gün değişen akademik yükselme ve teşvik standartları, birçok araştırmacıyı mevcut yayınlarının sayısını artırmak için yeni çalışmalar gerçekleştirmeye yöneltmiştir. Ancak, ekonometrik modelleme ve analiz ile ilgili tecrübesi olmayan araştırmacılar nicel araştırma yaparken büyük problemlerle karşılaşabilmektedir. Bunula birlikte, birçok araştırmacı hayata geçirmek istedikleri proje ve araştırmalarda hangi model ve analiz araçlarını kullanacakları konusunda bilgi eksikliğine sahiptir. Bunlara ek olarak, metodoloji konusunda oldukça bilgi sahibi, ancak bilgisayar teknolojilerine uzak olması sebebiyle teorik bilgilerini uygulamaya koymakta güçlük çeken birçok araştırmacı vardır.


WERI Danışmanlık, yukarıda sözü geçen ve geçmeyen birçok problemi ortadan kaldırmak adına, akademik ve sektörel her türlü araştırma için ekonometrik modelleme ve analiz hizmeti vermektedir. STATA ve SPSS programları aracılığıyla gerçekleştirilen analizlerin çıktıları akademik dergilerde kullanılabilecek formatlarda teslim edilmektedir.


İktisat, İşletme ve Uzaktan Eğitim alanlarındaki akademisyenler tarafından yapılan analiz hizmeti, verilerin analize hazırlanması, kodlanması ve veri seti kullanım kılavuzu hazırlanması hizmetleri ile birlikte verilmektedir.


Ekonometrik modelleme ve analiz hizmetinin süresi, analizi gerçekleştiren uzmanların elindeki iş yüküne, analizin türüne ve verinin durumuna göre değişebileceğinden, WERI Danışmanlık olarak bu hizmet için standart bir hizmet süresi vermekten kaçınmaktayız.


Ekonometrik modelleme ve analiz taleplerinizi wericonsulting@gmail.com adresine “EKONOMETRİK MODELLEME/ANALİZ” başlığıyla bildirebilirsiniz.


Ekonometrik modelleme ve analiz ekibine dahil olmak için başvurularınızı ise aynı adrese “EKONOMETRİK MODELLEME/ANALİZ EKİBİ BAŞVURUSU” başlığıyla yapabilirsiniz.


Ekonometrik modelleme ve veri analizi konusunda kendilerini geliştirmek isteyen araştırmalar, EconLab Modelleme Okulu’na katılım sağlayabilir. WERI olarak daha önce 9 defa “EconLab Modelleme Okulu” organize edilmiş ve birçok araştırmacının katılımı sağlanmıştır. EconLab Modelleme Eğitim'leri daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2018 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de; 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'da; 2015 yılında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’da ve 2016 yılında İstanbul’da düzenlenmiştir. Son olarak 2019 yılı Ocak ayında İstanbul’da düzenlenmiştir.


Bir sonraki EconLab eğitimi hakkında bilgi almak için https://econlab.org adresini ziyaret edebilir, programa kayıt taleplerinizi ise econlab@outlook.com adresine “ECONLAB” başlığıyla bildirebilirsiniz.