HAKKIMIZDA
Hakkımızda

WERI, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün ekonomi alanında ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini, politika üretimine katkı sağlayacak bilginin üretilmesini, sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapma arzusunda olan Türkiye’nin genç araştırmacılarına uygulamalı teknik eğitim verilmeyi amaçlayan, üretilen bilgiyi yaymak için çeşitli hizmetler sunan ve organizasyonlar düzenleyen bir kurumdur.

Yayınlar

WERI, 2015 Haziran’dan beri (2018 Haziran’dan bu yana Econlit Endeksi’nde taranan) World Journal of Applied Economics’i ve 2019 Haziran’dan beri de Economics Literature dergisini yayınlamaktadır. Her iki dergi de Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı yayınlamaktadır.

Bunun yanında, 2015 yılından itibaren EconWorld Working Paper Series ‘i yayınlamaktadır.

Konferanslar

WERI ekibi, 2009 yılında EconAnadolu2009, 2011 yılında EconAnadolu2011, 2013 yılında EconAnadolu2013’ ve 2015 yılında EconAnadolu2015 uluslararası iktisat kongrelerine destek vermiştir.

2014 yılından itibaren ise bu faaliyetini uluslararası platforma taşıyarak sırasıyla EconWorld2014@Prague, EconWorld2015@Torino, EconWorld2016@Barcelona, EconWorld2016@Londra, EconWorld2017@Roma, EconWorld2017@Paris, EconWorld2018@Lizbon, EconWorld2018@Amsterdam, EconWorld2019@Seville, EconWorld2019@Budapest Uluslararası İktisat Kongrelerini gerçekleştirmiştir. 2020 yılının Ocak ayında ise EconWorld@Porto Uluslararası İktisat Kongresi gerçekleştirilecektir.

2019 yılında ilki Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen EconTR@Ankara konferansının ikincisi ise EconTR@Eskişehir başlığı altında 2020 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Eğitimler

WERI, genç araştırmacıların bağımsız araştırma yapabilmelerini sağlayacak, araştırma yapma beceri ve yeteneklerini geliştirecek teknik eğitimler vermektir. Bu amaçla düzenlenen EconLab Modelleme Eğitim'leri daha önce 2013, 2014, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de; 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'da; 2015 yılında Harran Üniversitesi, Şanlıurfa’da ve 2016 yılında İstanbul’da düzenlenmiştir. Son olarak 2019 yılı Ocak ayında İstanbul’da düzenlenmiştir.

XI. EconLab Modelleme Eğitimi ise 29 Ocak - 01 Şubat 2020 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecektir.

WERI Consulting

WERI’nin gerçekleştireceği faaliyetlerden bir diğeri ise WERI Consulting aracılığıyla sunulan danışmanlık hizmetleridir. WERI Consultingi her yaştan ve her alandan akademisyenin, özel sektör firmalarının, sivil toplum örgütlerinin ve kamunun ihtiyaç duyduğu veri toplama ve derleme, ekonometrik modelleme ve analiz, anket oluşturma, anket istatistiği ve yorumu, anket düzenleme, anket analizi, akademik çeviri, proofreading, latex dizgi, toplantı ve konferans organizasyonu hizmetleri vermektedir.

Hizmetler hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.